Kjøpsbetingelser

BETALING
Betaling skjer med kort eller mot faktura.
Ved kjøp med kort debiteres din konto ved bestillingstilfellet.
Ved fakturakjøp skal betalingen være oss i hende senest 15 dager fra fakturadato.
Ved forsinket betaling tas en påminnelseavgift og forsinkelsesrente på 8,5 prosent ut.
Sedvanlig kredittkontroll foretas før levering.

LEVERING
Produktene leveres direkte til den angitte leveringsadressen i Norge.
Varer bestilt før kl 10.00 forlater lageret samme dag.
Kjøperen har ansvaret for at leverings- og faktureringsopplysningene formidles til OnOffice.no ved endringer.

RETURER
Alle returer skal være forhåndsavtalt. Avtale om retur gjøres med kundeservice eller selger. Godkjent returskjema må følge med varene når disse sendes eller leveres tilbake til oss. Varene må være i originalemballasje og i en slik tilstand at de kan selges som ny. Anmodning om returen må skje innen 5 virkedager fra mottakelsen av varen. Returen må være mottatt på lagret innen 15 virkedager. Skaffevarer taes ikke i retur.

REKLAMASJONER
Dersom du ved mottak av varene ser at de har ytre skader på emballasje etc., må dette anmerkes på fraktbrev/utleveringsseddel før sjåføren forlater stedet. Sjåføren har plikt til å vente til dette har skjedd. Kopi av fraktbrev/utleveringsseddel med anmerkning om skade på varene må medfølge skjema for reklamasjon og retur. Reklamasjonen må skje straks og senest innen 3 virkedager fra mottakelsen av varen. Arkivskap bør kontrolleres grundig og etikettene på skapet må leses nøye. Reklamasjonsfrist er 3 virkedager etter mottak.

FORBEHOLD
Vi reserverer oss mot eventuelle feilaktigheter på nettstedet, utgående artikler og utsolgte varer.

PRIVATPERSONER
Vi vender oss til bedrifter, foreninger, forsamlinger, organisasjoner, skoler og offentlig sektor.
Samtlige priser angis ekskl. moms og kjøps- og leveringsbetingelser gjelder for bedrifter. Privatpersoner kan ikke bestille.